Evropský den jazyků 2016

img_20160927_103345Dne 27. 9. 2016 se na naší škole uskutečnila již tradiční projektová výuka k Evropskému dni jazyků. Letos jsme se zaměřili  na  téma Life in the city (Život ve městě). Žáci zpracovávali informace o různých evropských metropolích, přiučili se pár nových slovíček nebo frází k tématu. Mladší žáci si zahráli pexeso, stvořili osmisměrku, lepili koláže měst nebo využili našich interaktivních materiálů či shlédli Bedekr. Někteří vyráběli skutečná nebo imaginární města z  papíru . Vybraní starší žáci pomáhali při práci žákům mladším. Žáci druhého stupně tvořili především plošné projekty o evropských metropolích. Třída 9.B si nastudovala základní informace o Drážďanech a zpracovala je jednoduchou němčinou do plošného projektu. Tímto městem se třída zabývala proto, že se do něj letos pravděpodobně zájemci podívají v rámci našich tradičních  jazykových jednodenních zájezdů. Ukázky prací bude brzy možno vidět v hale školy.

Mgr. Pavla Kovalová

img_20160927_103317 img_20160927_103434 img_20160927_103930 img_20160927_104136 img_20160927_104415 img_20160927_104529 img_20160927_104547 img_20160927_104806 img_20160927_104936

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/evropsky-den-jazyku-2016/