Exkurze do Osvětimi

Dne 27. 4. 2023 navštívili žáci ze 7. až 9. tříd koncentrační tábor v Osvětimi – Březince. Exkurze byla rozdělena do dvou částí, kdy dopolední program obsahoval prohlídku obory se zubry, zámeckého parku ve městě Pszczyna a nedaleké botanické zahrady. V odpoledních hodinách následovala prohlídka koncentračního tábora, kterou nám svým podrobným výkladem doplnila paní průvodkyně. Všichni zúčastnění se dozvěděli spoustu nových informací, mnohdy šokujících, a my pevně věříme, že v nich nabyté emoce a vědomosti přetrvají. Jsme zároveň rádi za přístup všech žáků, kteří se chovali příkladně na tomto citlivém místě s velmi smutnou historií.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/exkurze-do-osvetimi/