Geologická exkurze na VŠB – 9.A

Den po přijímacích zkouškách patrně není ten úplně nejlepší termín na předvádění znalostí, ale i tak se žáci 9.A snažili odpovídat na záludné dotazy lektorky. Mnohem více aktivity projevili při samostatném vyplňování pracovních listů s vyhledáváním přímo v expozici, a hlavně pak u mineralogického pexesa, domina, modelů stavby Země i sopečné činnosti. A někteří možná poprvé objevili skrytou krásu nerostů, které v učebnici vypadají tak nudně…

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/geologicka-exkurze-na-vsb-9-a/