Geologické kladívko 2017

Geologické kladívko je soutěž, kterou připravují již několik let pracovníci Geologického pavilonu prof. Pošepného pro žáky základních a studenty středních škol. Koná se jedenkrát ročně a účastníci by si v této soutěži měli ověřit své znalosti v oblasti neživé přírody. Tedy co vše ví o minerálech, horninách, ložiscích nerostných surovin či geologické stavbě naší země.

Soutěž tvoří tři části: předem samostatná práce s geovědní tematikou, vědomostní test a praktické určování vzorků, a úkoly spojené s vyhledáváním informací v pavilonu. Letos v kategorii A – 6.- 9.roč. ZŠ soutěžilo 11 družstev.

A naše dívčí družstvo z 9.B ve složení Klára Pačková, Veronika Vitíková a Monika Zarabská  získalo úžasné druhé místo!

Družstvo Jan Vícha, Jakub Zdráhal, Filip Martausz obsadilo 8. místo a družstvo Klára Tycarová, Natálie Štreitová, David Forst 9. místo.

Všem gratulujeme k odvaze, soutěživosti a předvedeným znalostem!

A výherkyně ve své odměně:

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/geologicke-kladivko-2017/