Herbarium v 1.B

První projektový den děti zjistily, jak Křemílek s Vochomůrkou vyléčili rýmu šípkovým čajem. Dozvěděly se, z čeho takový šípek vyroste a jak se správně šípkový čaj připravuje. Na závěr dne si vyrobily svůj hrníček na léčivý šípkový čaj.  

Druhý den si děti prohlížely různé druhy semínek, a hádaly, která semínka patří které rostlině. Poznávaly průběh „života“ semínka od jeho zasazení, přes vyklíčení až po vznik semínek nových. Připomněly si, jak jsou semínka důležitá pro ptáčky, kteří u nás přezimují a jim také nakreslily krmítko s různými druhy semínek.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/herbarium-v-1-b/