Hodina anglického jazyka pod vedením rodilé mluvčí

Ve čtvrtek dne 2. 2. 2023 proběhla ve 4.A a 4.B hodina anglického jazyka pod vedením rodilé mluvčí. Paní lektorka si pro žáky připravila velmi hezkou, zábavnou hodinu. Žáci byli aktivně zapojeni po celou dobu vyučování, vedli s lektorkou konverzaci, tvořili otázky, a hráli hry, v závěru si zopakovali slovní zásobu barev a věcí.
Hodina se žákům velmi líbila a již se těší na další!

Mgr. Markéta Krčková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/hodina-anglickeho-jazyka-pod-vedenim-rodile-mluvci/