Info ze ŠD

Děti z 5. oddělení školní družiny si vyzkoušely svatební obřad za doprovodu hry na klavír, a skvěle zvládly zásady společenského chování u této slavnostní události. Hrát si na dospělé se dětem líbilo.:-)

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/info-ze-sd-2/