Info ze školní jídelny

Obědy ve dnech ředitelského volna budou dětem automaticky odhlášeny hromadně!
Děkuji Turská ŠJ

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/info-ze-skolni-jidelny-3/