Informace k dotovanému mléku

Nové kartičky  Happysnack (letáčky s informacemi pro rodiče) budou rozdány během měsíce září pro všechny žáky naší školy.

Karty mají omezenou platnost na jeden školní rok od 1.9.2018 do 30.11.2019.
Původní karty z loňského roku budou mít ukončenou platnost 30.11.2018.

Karty jsou anonymní.

Nebudou se zapisovat jména dětí a přiřazovat karty. Po převzetí doporučujeme kartu ihned podepsat. Při ztrátě karty si můžete novou kartu vyzvednout ve školní jídelně.
Případné blokace, žádosti o převody a veškeré starosti o karty přecházejí na stranu rodiče.
Veškeré informace najdete na webové stránce www.happysnack.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-k-dotovanemu-mleku/