Informace k ukončení školního roku ve ŠJ

  1. Přihlášky a odhlášky obědů ke konci roku budou možné do středy 23. 6. 2021, po tomto datu, už nebude možné si přihlásit nebo odhlásit obědy!
  1. Přeplatky u dětí platících hotově, budou vyplaceny dětem, na základě potvrzení podepsaného rodičem, které odevzdají tř. učitelům do 23. 6. 2021.
  2. V případě nesouhlasu, si rodič vyzvedne hotovost osobně v kanceláři ŠJ v pondělí 28. 6. 2021 do 15:30 hodin, nebo po telefonické domluvě.
  3. Přeplatky u dětí platících BÚ, budou vraceny v měsíci červenci 2021 na BÚ.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-k-ukonceni-skolniho-roku-ve-sj/