INFORMACE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

  1. Vážení rodiče, prosíme vás ty, kteří platíte obědy bezhotovostně o ukončení zasílání finančních prostředků na účet pro platbu stravného!!! Trvalé příkazy si obnovte až v měsíci srpnu na měsíc září a to tak, aby byly splatné vždy k 15. v měsíci.
  2. Přihlášky a odhlášky obědů ke konci roku budou možné do čtvrtka 23.6.2022 do 12:00 hodin!!! Po tomto datu již nebude možné si přihlásit nebo odhlásit obědy. Odhlášení oběda bude možné jen ve výjimečných případech (nemoc) po telefonické domluvě!!! Proto zvažte, kdy vaše dítě půjde na obědy. Zpravidla poslední týden bývá zkrácená výuka a děti končí už po čtvrté vyučovací hodině a na obědy chodí všichni najednou.
  3. V týdnu od 22.6. do 29.6.2022 bude výdej obědů do 13:00 hod.
  4. Poslední školní den, kdy děti dostávají vysvědčení, se obědy budou vydávat v době od 10:00 do 11:30 hodin.
  5. Přeplatky za obědy budou všem vraceny na BÚ v měsíci červenci. Pro vratky v hotovosti bude termín vyzvednutí dne 6.2022 osobně, v kanceláři ŠJ od 7:00 hod do 15:30 hod., nebo po telefonické domluvě.
  6. Prosím o včasné uhrazení doplatků za nedotovanou stravu!!! Nedotovaná strava za měsíc červen se bude vyúčtovávat v září.

 Turská – vedoucí školní jídelny

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-k-ukonceni-skolniho-roku-ve-skolni-jidelne/