Informace k začátku školního roku v souvislosti s dodržením protiepidemických opatření

Vážení rodiče,

v souvislosti se zahájením školního roku, Vás chceme informovat o organizaci mimořádných epidemiologických opatření v naší škole.

Škola se pro všechny žáky otevírá v 7.40. Ve vstupu do budovy školy budou 2 zaměstnanci měřit žákům teplotu. Pokud bude naměřena teplota vyšší než 37°C nebo v případě, že bude Vaše dítě vykazovat známky infekčního onemocnění s typickými příznaky, jako jsou např. rýma či kašel, bude muset do izolace. O této situaci Vás budeme samozřejmě ihned informovat.

Pokud je Vaše dítě chronicky nemocné či trpní alergickými obtížemi, odevzdejte prosím třídnímu učiteli potvrzení od lékaře (jestliže jste to provedli už v minulém školním roce, tato povinnost se Vás netýká).

Všichni žáci budou mít povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest pouze při pohybu ve společných prostorách (nezapomeňte je vybavit rouškou či respirátorem – viz níže). Ve třídě, kdy budou usazeni v lavicích, jej budou moci odložit.

Testování proběhne 1., 6. a 9. září (středa, pondělí, čtvrtek). Žáci prvních tříd budou testováni až 2. září. (Rodiče prvňáčků se mohou za dodržení protiepidemických opatření zúčastnit slavnostního uvítání ve škole.)

Žáci, budou testováni ve třídách tak, jak tomu bylo v loňském školním roce. Rodiče, kteří budou chtít absolvovat testování společně se svým dítětem, se budou moci dostavit do tělocvičny školy (vedlejším vchodem přes bránu na školní zahradu) v době od 7.15 do 7.30.

Pro testování budou použity antigenní testy značky GENRUI, viz https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/. Tyto testy již všichni známe – jde o výtěr z nosu.

Děti, které budou chodit do ranní družiny, budou otestovány až v první vyučovací hodině společně s ostatními spolužáky.

Testováni nebudou žáci, kteří:

  • jsou očkovaní (od poslední očkovací dávky uplynulo 14 dnů),
  • prodělali onemocnění covid-19 a od jejich prvního pozitivního testu na covid-19 neuplynulo více než 180 dní,
  • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Žáci, jejichž rodiče odmítnou testování svých dětí (odmítnutí musí doručit třídnímu učiteli v písemné formě) a neplatí pro ně ani žádná z výše uvedených výjimek, se budou výuky účastnit za těchto podmínek:

  • budou nosit ochranu dýchacích cest (respirátor či obličejovou masku splňující normu ČSN EN 14683+AC) po celou dobu pobytu ve škole,
  • nebudou cvičit ve vnitřních prostorech,
  • nebudou zpívat,
  • v době konzumace potravin včetně nápojů budou dodržovat rozestup od ostatních osob 1,5 m.

Jestliže se zákonný zástupce rozhodne za těchto podmínek své dítě do školy neposlat, bude mu absence omluvena, nebude však zajištěno distanční vzdělávání.

Pokud bude epidemiologická situace příznivá, další testování probíhat nebude. Zpřísněná opatření pro netestované žáky budou ukončena. Zatím se předpokládá, že od pondělí 13. září by mohli žáci chodit do školy bez testování. Ale vše bude ještě upřesněno Ministerstvem zdravotnictví ČR.

(Výše uvedené informace jsou čerpány z dokumentu, který si můžete sami prostudovat na https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/#2-aktu%C3%A1ln%C4%9B-k-testov%C3%A1n%C3%AD)

Vážení rodiče, situace je pro nás všechny mimořádně náročná. Věříme, že když budeme dobře spolupracovat, podaří se nám zachovat školu co nejdéle otevřenou a Vaše děti se budou moci vzdělávat prezenčně.    

Děkujeme za pochopení a trpělivost.                                                   Renáta Fialová, ředitelka školy

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-k-zacatku-skolniho-roku-v-souvislosti-s-dodrzenim-protiepidemickych-opatreni/