Informace k zápisu do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. tříd

Formuláře:

Přihlášení k zápisu_2023

Žádost_odklad

Videoprohlídka ZŠ Komenského

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-k-zapisu-do-1-trid/