Informace k zápisu do první třídy

Vážení rodiče, milí předškoláci,
srdečně Vás zveme k zápisu do první třídy.

Bude se konat 7. a 8. dubna, vždy od 13.00 do 17.00.

Aby zápis proběhl úspěšně, vezměte s sebou tyto dokumenty:
• občanský průkaz,
• rodný list dítěte.
V případě, že zvažujete odklad školní docházky, budete u zápisu potřebovat tyto dokumenty:
• doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),
• doporučení dětského lékaře (či klinického psychologa).
Upozorňujeme na to, že bez těchto dokumentů nebudeme moci Vaši žádost vyřídit.
S přípravou žádosti o odklad vám pomohou paní učitelky v MŠ, ty zasílají podklady o dítěti do poradny.

Jak bude zápis probíhat?
Tradiční zápis vždy probíhal v příjemném a klidném prostředí tak, aby děti nebyly stresovány,
a měl dvě části:
1. formální – vyplnění žádosti o přijetí nebo žádosti o odklad,
2. motivační – pedagogický pracovník orientačně posoudil připravenost dítěte na školní docházku, v případě potřeby doporučil rodičům konkrétní způsob, jak s dítětem pracovat při přípravě na vstup do 1. třídy.

Jak přesně bude zápis probíhat letos, zatím nevíme, o tom rozhodne aktuální epidemiologická situace.
Uděláme všechno pro to, abychom se sešli alespoň s Vámi – rodiči, pokud nebude povolena přítomnost dětí.
Sledujte prosím webové nebo facebookové stránky školy, budeme Vás o organizaci zápisu včas informovat.
Těšíme se na Vás.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-k-zapisu-do-prvni-tridy/