Informace ke ŠD

sluníčkoZákladní informace:

„Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování. Hlavním úkolem školních družin je mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Jejím posláním je poskytování zájmové činnosti a možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování. Základní organizační jednotku školní družiny tvoří oddělení. Oddělení mají na starosti vychovatelky, vedení družiny pak vedoucí vychovatelka.“

Naše motto: „ŠD je místo, kde se děti rády vracejí.“

Všem dětem se snažíme vytvořit co nejpříjemnější prostředí, aby se mohly těšit na další den strávený s kamarády v naší školní družině.

Vedoucí vychovatelka ŠD: Mgr. Lucie Skulinová

Školní družina má 6 oddělení – 3 z nich se nachází v přístavbě školy a další 3 v budově školy.

Organizace ŠD ve šk.roce 2016/2017

  1. oddělení – Mária Gruntová – 27 dětí (1.A, 2.B), přístavba 1.patro
  2. oddělení – Věra Tománková – 28 dětí (1.B, 2.B), přístavba 1.patro
  3. oddělení – Mgr. Lucie Skulinová – 28 dětí (2.A, 2.B), u jídelny
  4. oddělení – Mgr. Ivana Šenková – 28 dětí (2.C, 4.B), třída ranní družiny
  5. oddělení – Mgr. Zdena Solaříková – 27 dětí (3.AB, 4.B, 5.B), 2.patro
  6. oddělení – Mgr. Eva Muchová – 28 dětí (3.B, 4.A), přístavba přízemí

Paní vychovatelky pracují s dětmi na základě měsíčních plánů výchovných činností. Společně se však setkáváme na pravidelných celodružinových akcích, vyrábíme výrobky na školní akce. Úzce spolupracujeme s třídními učiteli a rodiči.

Provoz ŠD:

Provoz školní družiny je od 6.00 do 7.30 hod. a od 11.40 do 16.30 hod. Děti přicházejí do školní družiny do 7.00 hodin. Ranní provoz zajišťují dvě vychovatelky dle rozpisu služeb.

Vzhledem k výchovně vzdělávacímu procesu jsou stanoveny odchody žáků od 13.30 do 14.00 a následně od 15té hodině. V době od 14 do 15 hodin probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost, proto prosíme rodiče, aby respektovali toto nařízení a děti v tuto dobu nevyzvedávali.

Rodiče, či jiní rodinní příslušníci, kteří přicházejí vyzvednout své dítě ze školní družiny se musí bez vyzvání na vrátnici prokázat identifikační kartičkou, které děti obdrží na začátku docházky.

     Zápis do školní družiny je nutné každoročně opakovat. V květnu proběhne zápis dětí do školní družiny na další školní rok. V červnu dochází k formálnímu ukončení docházky dítěte do školní družiny.

Orientační přehled činností ve ŠD:

Každé oddělení má pečlivě vypracovaný svůj rozpis činností, režim odpoledního času (vše záleží na konci vyučování jednotlivých tříd, zaměření paní vychovatelky).

11.40 – 13:30             přivítání, hygiena, oběd, odpočinková činnost, klidové aktivity

13.30 – 14.00             individuální hraní s dětmi, společenské hry, stolní hry

14.00 – 15.00             řízená – rekreační a zájmová činnost

15.00 – 16.30             kroužky ŠD, příprava na vyučování

ŠD využívá nejen prostory školy (tělocvična, hudebna, keramická dílna, kuchyňka), ale především za příznivého počasí školní zahradu, atletické hřiště, chodíme na procházky do okolí školy.

Aktuální a důležité informace si můžete přečíst zde na webových stránkách nebo na informační nástěnce vedle třídy ranní družiny.

Kroužky ŠD ve šk. roce 2016/2017

Kroužky ŠD vedou paní vychovatelky a děti v nich pracují od října do konce května. Aktuální nabídka kroužků ŠD v tomto školním roce bude dětem rozdána v průběhu září. Děti se zapisují na základě písemné přihlášky.

 „Hodina pohybu navíc“:  V minulém i v tomto šk.roce 2016/2017 bude naše škola zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu navíc“. Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Toto ověřování má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníku ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní ŠD. Do skupin jsou zařazeni žáci na základě souhlasného stanoviska a včasnosti přinesení přihlášky třídní učitelce. Ostatní budou zařazeni jako náhradníci. Výuka je zabezpečena trenérkou s licencí A, absolventkou FTVS Praha.

Na spolupráci se těší Lucie Skulinová s kolektivem vychovatelek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-ke-sd/