Informace o organizaci provozu školy od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021

Obecné informace o organizaci vzdělávání od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021

(dle usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 a navazujícího dokumentu MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021)

  • Do školy budou chodit pouze žáci 1. a 2. ročníků.
  • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem – podle již zavedeného rozvrhu online.

Žáci, kteří si nechali učebnice ve škole, si je mohou vyzvednout po domluvě s třídním učitelem.

Organizace stravování

Žáci 1. a 2. tříd, kteří se stravují ve školní jídelně, budou od 4. ledna automaticky přihlášeni, a pokud nebudou do školy chodit, musejí jim rodiče individuálně obědy odhlásit.

Ostatní žáci mají v době povinné distanční výuky také nárok na dotovaný oběd, ale nebudou ke stravování automaticky přihlášeni, musejí si obědy individuálně objednat. Obědy si budou vyzvedávat do jídlonosičů v době od 13.15 do 13.30.

Cizí strávníci si budou oběd vyzvedávat přes výdejové okénko v čase 11.15 – 11.40.

Organizace školní družiny

Školní družina bude otevřena pouze pro žáky 1. a 2. tříd.

Každá třída bude mít své vlastní oddělení, ranní i odpolední družina jsou zajištěny v plném rozsahu.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-o-organizaci-provozu-skoly-od-4-ledna-2021-do-10-ledna-2021/