Informace o organizaci výuky v době zavřené školy

Vážení rodiče,

podle posledních informací ministerstva školství to vypadá, že školy se otevřou až koncem května. Uvědomujeme si, že tato situace není pro vás lehká, ale my se vám budeme snažit maximálně pomoci.

Sjednotili jsme systém zadávání úkolů, zredukovali učivo, budeme usilovat o pozitivní motivaci žáků, tím, že budeme hodnotit nejen jejich výkony, ale také jejich spolupráci a svědomitost v plnění úkolů, abychom je ke spolupráci s námi povzbudili. Budeme se zaměřovat na procvičování, nikoliv na probírání nové látky. Pokud budeme muset s novou látkou začít, nabízíme konzultace nejen po mailu, ale také přes Skype, Whatsapp či jiné komunikační kanály. Záleží na tom, jaké mají děti doma technické možnosti a na čem se učitel domluví s žáky nebo s vámi rodiči.

Rozhodně nechceme, abyste se stresovali, že máte místo nás vyučovat své děti. Ale potřebujeme od vás spolupráci, bez které se neobejdeme. Prosíme, abyste dohlédli na to, zda děti pracují na úkolech, zda komunikují se svými učiteli. S menšími dětmi, jako jsou žáci prvního stupně, bohužel budete muset více pracovat vy osobně.

Úkoly budou zadávány vždy pondělí do 9 hodin, a to z hlavních předmětů na celý týden dopředu, v případě vedlejších předmětů na 2 týdny. Z některých předmětů budou zadávány úkoly pouze jako dobrovolné či pro zpestření. Tak si děti budou moci lépe rozvrhnout práci. Staré úkoly budeme mazat, abychom se všichni lépe orientovali. Konkrétnější informace najdete v tabulce pro 1. stupeň a pro 2. stupeň. Vše najdete také na webu školy v odkazu rodiče – zavřená škola.

Naším cílem je, abychom mohli žákům po návratu do školy v klidu a bez stresů uzavřít známky a vydat vysvědčení.

Protože děti budou doma ještě poměrně dlouho, bylo by moc dobré, kdybyste jim stanovili pravidelný režim – dopoledne ať se věnují škole, odpoledne různým zábavným aktivitám či pomoci v domácnosti.

Věříme, že společně to zvládneme. Nabízíme vám také podporu naší školní psycholožky. Neváhejte a obraťte se na ni. Sledujte webové stránky školy – odkaz poradenské pracovištěškolní psycholog. Najdete tam spoustu užitečných rad.

Také naše školní asistentka vám může pomoci – např. obstarat výukové materiály, zajistit komunikaci s učiteli, pokud by bylo třeba (skolniasistent@zskomenskehoporuba.cz).

Přejeme vám všem hodně energie, trpělivosti a zdraví.

Za pedagogy školy Mgr. Renáta Fialová, ředitelka

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-o-organizaci-vyuky-v-dobe-zavrene-skoly/