Informace o platbách stravného ve školní jídelně pro žáky prvních tříd

V měsíci srpnu musí každý strávník zaplatit hotově na měsíc září.

Každý zájemce o platbu bezhotovostním způsobem si vyzvedne v kanceláři vedoucí ŠJ přihlášku k bezhotovostnímu systému platby. Strávník dostane přidělený variabilní symbol (evidenční číslo strávníka), který zůstává stejný po celou dobu školní docházky. Tuto přihlášku řádně vyplní s uvedením svého účtu a odevzdá vedoucí školní jídelny.

K placení bezhotovostním způsobem se můžete přihlásit v průběhu celého školního roku, ale platí zde podmínka, že přihláška musí být odevzdána vždy v předcházejícím měsíci.

Prodej obědů na měsíc září 2015

Dne 31.8. 2015           od  8.00  do 16.00 h

Dne 1. 9. 2015            od 7.00   do 15.00 h

V dalších dnech během měsíce je možné si obědy zakoupit denně od 7.00 do 8.00 hodin v kanceláři ŠJ.

Vedoucí školní jídelny – Irena Karmazinová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-o-platbach-stravneho-ve-skolni-jidelne-pro-zaky-prvnich-trid/