Informace pro rodiče 2.10.2015

Rádi bychom informovali rodiče, že 29. 9. 2015 byli žáci upozorněni hlášením ve školním rozhlase na zvýšený výskyt průjmových onemocnění ve škole, a s tím souvisejícími hygienickými opatřeními. K dnešnímu dni je potvrzeno 5 případů onemocnění bakterií campylobacter z celkového počtu 466 žáků školy. Šetření KHS nezjistilo žádné pochybení na straně školní jídelny, rovněž nebyl identifikován zdroj nákazy.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-pro-rodice-2-10-2015/