Informace pro rodiče vycházejících žáků 2016

 1. Odevzdání přihlášek základní škole k vyplnění zadní strany 1.2.2016. (ihned po pololetním vysvědčení) Přihlášky zajišťují zákonní zástupci.
 2. Škola vrátí přihlášky se zápisovým lístkem do konce února 2016.
 3. Odevzdání přihlášek střední škole do 15.3.2016. Některé obory požadují potvrzení přihlášky lékařem, potvrzení se platí, hradí zákonný zástupce. ((potvrdit přihlášku lékařem můžete až po vrácení přihlášky základní školou)
 4. Přihlášky se vyplňují 2 zcela shodně, na přihlášce se uvádějí dvě školy a obory, je možné podat na jednu střední školu dva obory.
 5. Termín přijímacích zkoušek – vypisuje střední škola, pro většinu maturitních oborů se konají 15.4.2016, náhradní termín 13.5. Na přijímací zkoušky budou uchazeči pozváni písemně.
 6. Na učební obory se většinou zkoušky nekonají, rozhodne ředitel střední školy podle prospěchu žáka v 8. a 9.roč.
 7. Po přijetí žáka na střední školu je nutno odevzdat střední škole zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
 8. Odvolání proti nepřijetí na střední školu může zákonný zástupce podat až po doručení písemného rozhodnutí do 3 dnů.
 9. Rozhodnutí o přijetí žáka bude zveřejněno na internetu nebo vyvěšeno na příslušné střední škole. Písemné rozhodnutí poštou neobdržíte.
 10. Doporučujeme nechat si střední školou potvrdit kopii přihlášky na podatelně nebo sekretariátu školy.
 11. Přihlášku můžete zaslat střední škole také poštou (na podací lístek), rozhoduje datum podání do 15.3. 2016
 12. Další informace na webových stránkách moravskoslezského kraje, v Atlase školství nebo na webových stránkách středních škol.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-pro-rodice-vychazejicich-zaku-2016/