Informace ŠD

Vážení rodiče a milé děti,

informujeme vás o možnosti online divadla pro děti. V době, kdy z důvodu epidemiologické situace nemůže p. MgA. Jan Hrubec z „Dřevěného divadla“ hrát dětem divadlo, nahrál svých pět loutkových inscenací na video. Na  internetových stránkách Dřevěného divadla je „kolonka“ online divadlo.

Zpřístupnění divadelní projekce je zpoplatněno. Platba za zpřístupnění se provádí online. Po provedené platbě se v e-mailu zájemce objeví odkaz na pohádku, kterou zájemce může třikrát shlédnout.

Děkujeme za vaši pozornost.

vychovatelky školní družiny

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-sd/