Informace ze ŠJ

OPAKOVANĚ PROSÍM VŠECHNY RODIČE, KTEŘÍ PLATÍ OBĚDY PŘES ÚČET, ABY SI ZASTAVILI TRVALÉ PŘÍKAZY. DALŠÍ NAVEDENÍ TRVALÝCH PŘÍKAZŮ PROVĚĎTE V SRPNU NA MĚSÍC ZÁŘÍ.

Děkuji

Vedoucí ŠJ Vlasta Turská

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-ze-sj-2/