Informace ze ŠJ

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

rodiče platící obědy z účtu, nezapomeňte si obnovit trvalé příkazy. Platby musí být na účtu nejpozději do 15. dne předchozího měsíce na měsíc budoucí.
Výše trvalých příkazů dle kategorií:
kategorie          7 – 10 let     704,- Kč  (22 x 32,-)
kategorie        11 – 14 let     748,- Kč  (22 x 34,-)
kategorie        15 a více      770,- Kč  (22 x 35,-)

Prodej obědů hotově v kanceláři ŠJ
Dne 31.8.2022 (STŘEDA)
Dne 1.9.2022 (ČTVRTEK)
od   7,00 do 12,00h
od 12,30 do 16,00h
   7 – 10 let                  21 obědů  á 32,- Kč  672,- Kč
11 – 14 let                  21 obědů  á 34,- Kč  714,- Kč
15 a více let               21 obědů  á 35,- Kč  735,- Kč

Rodiče prvňáčků se musí nejprve dostavit do kanceláře ŠJ a první platbu provést hotově, spolu se zakoupením čipu. Zde jim bude přidělen VS – variabilní symbol. Poté se pak rozhodnete, zda budete obědy platit nadále hotově, nebo trvalým příkazem z BÚ.
Zájemci o oběd první školní den tj. 1.9.2022, si ho mohou ještě zakoupit 1.9.2022 do 8 hodin.
Výdej obědů 1.9.2022 bude od 11:00 hod do 12:30 hod.

Děti, které mají zaplaceny obědy, budou automaticky každý měsíc přihlašovány ke stravování!

Rodiče si řeší odhlášky obědů:
1) přes aplikaci www.strava.cz
2) telefonicky: na číslech 596 910 682, 775 349 273
3) emailem: sjkomenskeho@seznam.cz
4) osobně v kanceláři školní jídelny

Odhlašování obědů v případě nepřítomnosti žáka ve škole, můžete telefonicky odhlásit v daný den od 6:00 hod do 6:30 hod, nebo si jej vyzvednout ve školní jídelně od 11:15 hod do 11:40 hod, nebo od 13:45 hod do 14:00 hod!

Odhlášky přes Bakaláře nejsou možné!

Veškeré informace ze školní jídelny o prodeji obědů, objednávání stravy, odhlašování, vyúčtování a postupu zřízení služby strava.cz, naleznete na webových stránkách školy v sekci školní jídelny.

Těšíme se na vás a spolupráci.

Vlasta Turská – vedoucí ŠJ

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-ze-sj-3/