Informace ze ŠJ ke konci školního roku 2015/2016

Informace pro strávníky ve školní jídelně:

poslední odhlášení obědů je možné do 22.6. do 13:00.

23.6. dostanou žáci platící obědy hotově do tříd lístečky pro rodiče, zda mohou dostat přeplatek do svých rukou.

24.6. potvrzení od rodičů přinesou zpět, 27.6. proběhne vyúčtování přeplatků dětem, zbytek 29.6.

Platby účtem budou vyúčtovány do 10.7. bezhotovostně.

děkujeme za spolupráci

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-ze-sj-ke-konci-skolniho-roku-20152016/