Informace ze školní družiny

Milí rodiče,

školní družina bude v provozu již od 1. 9., od 6:00 do 17:00 hod.

V případě, že Vaše dítě, NEPŮJDE na začátku září (tedy i 1. 9.) do školní družiny, byť je od června přihlášeno, napište mu prosím tuto skutečnost na lísteček s Vaším podpisem. Totéž platí v případě, že bude odcházet ze školní družiny sám/sama domů.

DĚTI, KTERÉ JSOU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘIHLÁŠENY, PŘEDÁ AUTOMATICKY JEJICH TŘÍDNÍ UČITELKA PANÍ VYCHOVATELCE PO SKONČENÍ VYUČOVÁNÍ.

Děkuji za spolupráci a přeji Vám klidný vstup do nového školního roku!

Jana Mařecová – vedoucí školní družiny

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-ze-skolni-druziny-2/