Informace ze školní družiny

Školní družina bude v provozu již od 1. 9. od 6:00 do 17:00 hod.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-ze-skolni-druziny/