Informace ze školní jídelny

Věnujte prosím, zvýšenou pozornost následujícím informacím.

Od 4. Ledna 2021 budou všichni strávníci, kteří mají zaplacené obědy na měsíc leden, automaticky přihlášeni ke stravování, jak tomu bylo dříve. Platba bude provedena na celý stravovací měsíc. V případě, že se žák nebude účastnit vyučování, musí zákonný zástupce včas odhlásit své dítě ze stravování.

Pokud na kontě strávníka platícího bezhotovostním způsobem vznikne dluh, bude ze stravování vyřazen do doby vyrovnání dluhu.

V případě jakékoli změny organizace provozu školy a školní jídelny budete včas informováni.

VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A DO NOVÉHO ROKU 2021 HODNĚ ZDRAVÍ.

Vlasta Turská, vedoucí školní jídelny, a kolektiv kuchařek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-ze-skolni-jidelny-2/