Informace ze školní jídelny

Váženi rodiče, žáci a přátelé školy.

Prodej obědů bude, jak již bylo informováno 30.8.2021 a 31.8.2021 od 8 hodin do 16 hodin.

Rodiče prvňáčků musí první platbu uhradit hotově v kanceláři ŠJ, zde mu bude přidělen VS – variabilní symbol. Zakoupíte si čip pro své dítě a poté se můžete rozhodnout, zda budete platit nadále hotově nebo trvalým příkazem.

Zájemci o oběd v první školní den tj. 1.9.2021, si ho mohou ještě  zakoupit  1.9.2021 do 8 hod.

Výdej obědů 1.9.2021 bude od 11:00 hod do 12:30 hod.

Děti, které mají zaplaceny obědy,budou automaticky každý měsíc přihlašovány ke stravování!

Odhlašování obědů je možné přes aplikaci www.strava.cz, telefonicky na číslech 596 910 682, 775 349 273, emailem sjkomenskeho@seznam.cz, nebo osobně v kanceláři ŠJ.

Odhlašování obědů v případě neplánované nepřítomnosti žáka ve škole můžete telefonicky a to v daný den od 6:00 hod do 6:30 hod, nebo si jej vyzvednout ve školní jídelně 11:00 – 11:25 hod!

Do nového školního roku jsme opět zařadili možnost výběrů ze dvou druhů jídel a to nově 3x týdně od 7.9.2021. Pokyny k výběru ze dvou druhů jídel naleznete na webových stránkách školy, v sekci školní jídelny.

Veškeré informace ze školní jídelny o prodeji obědů, objednávání stravy, odhlašování, vyúčtování a postupu zřízení služby www.strava.cz naleznete na webových stránkách školy v sekci školní jídelny.

Úřední hodiny kanceláře ŠJ:

30.9.2021                                8:00 – 16:00 hod

31.9.2021                                8:00 – 16:00 hod

01.9.2021                                7:00 – 16:00 hod

Dále pak pondělí – pátek od   7:00 –   8:00 hod

Těšíme se na vás.

Vlasta Turská – vedoucí školní jídelny

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-ze-skolni-jidelny-6/