Informace ze školní jídelny

V pondělí 18.12.2023 – prodej obědů na leden 2024 ( 7:00 -12:30/13:00 – 16:00 hod).
Možnost přihlášení a odhlášení obědů bude možné do čtvrtku 10:00 hodin. V pátek již nebude možné si oběd přihlásit nebo odhlásit.

V pátek dne 22.12.2023 končí celá škola po 4 vyučovací hodině.
Výdej obědů: 11:40 – 13:00 hodin
Výdej do nosičů:  11:15 – 11:35 hodin a 12:50 – 13:00 hodin

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-ze-skolni-jidelny-9/