Jarmark 2017

Byli jste u nás včera? Plná tělocvična a obležené stánky tříd i obrovské publikum při vystoupení školního sboru ukazují, že asi ano…

A líbilo se Vám tady? Nepochybuji. Zase se ukázalo, jak krásné věci umí děti vyrobit, nacvičit, předvést.

Děkujeme za povedenou akci všem výrobcům, vystavujícím, prodejcům, zpívajícím … a každému, kdo se podílel na každoročně největší akci, kterou škola opakovaně pořádá.

Děkujeme samozřejmě i pedagožkám a studentkám Střední zahradnické školy za pomoc při vyrábění i krásné květiny a svícny.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/jarmark-2017/