Jednodenní zájezd do Vídně dne 22.5.2015

897Letos jsme se zase po dvou letech podívali s žáky do hlavního města Rakouska.

Tentokrát si vybrali Dům hudby (Haus der Musik), kde si mohli v pětipatrovém muzeu vyzkoušet interaktivně různé zajímavé věci, které se týkají hudby a dovědět se hodně nových informací. Například si mohli vyzkoušet různé zvuky, složit krátkou skladbu nebo na chvíli dirigovat světoznámou Vídeňskou filharmonii. Také jsme mohli nahlédnout blíže do života klasiků Mozarta, Beethovena, Strausse apod.

V poledne jsme se občerstvili v jedné z mnoha vídeňských kaváren a pokračovali na komentovanou procházku historickou částí města.

Odpoledne nás čekala ještě plavba po Dunaji. Pro mnohé to byl velký zážitek, protože pluli poprvé. Kluci obdivovali především systém zdymadel.

I přes nepříliš příznivé počasí jsme si exkurzi do Vídně užili, ohlasy žáků byly kladné.

Mgr. Pavla Kovalová

IMG_6359 IMG_6374 IMG_6380 879

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/jednodenni-zajezd-do-vidne-dne-22-5-2015/