Kariérový poradce

Naše škola je od srpna 2019 zapojena do Pilotního programu na podporu rozvoje Kariérového poradenství ve vybraných základních školách, který je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a probíhá ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti. Cílem je vytvořit samostatné pracoviště kariérového poradce na naší škole.

Kariérový poradce: Mgr. Šárka Kaniová

Konzultační hodiny: úterý 14:00 – 15:30

Informace k přijímacím zkouškám pro školní rok 2019/2020

Aktualizace oborové nabídky SŠ. Vždy si ověřte zájem o obor na konkrétní vybrané škole.

Naše škola má možnost otestovat žáky pomocí Aplikace pro podporu kariérního poradenství Salmondo Junior (www.salmondo.cz). V případě zájmu kontaktujte karirového poradce.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/karierovy-poradce/