Karneval školní družiny

Veselá klauniáda s kouzelnicí Radanou 🤡 se uskutečnila 19. února v tělocvičně školy. Po kouzelnickém představení nastal veselý rej masek plný tance, smíchu, pohybových her, balónkové i bublinkové show.

Jana Mařecová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/karneval-skolni-druziny/