KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ

Tento týden proběhlo 1. setkání předškoláků zaměřené na předčtenářskou gramotnost.
Předškoláčci si vyzkoušeli jaké to je sedět v lavici, hlásit se a plnit zábavné úkoly, které rozvíjely jejich předčtenářské dovednosti. Naučili se jednoduchou čtenářskou techniku, kterou doma mohou trénovat čtení tzv. motorické čtení. Poslechli si pohádku o Boudě budce, poznávali zvířátka a jejich mláďátka, společně si zazpívali písničku. Všichni předškoláčci byli moc šikovní a získali své první jedničky, odnesli si domů pracovní listy, pohádku, omalovánku a nechyběla ani sladká odměna.
Další setkání předškoláků bude 5. 3. 2024 od 15:00 – 16:00 hod.
Na všechny se již móóóc těšíme!
Paní učitelky

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/klub-predskolaku-2/