Klub předškoláků

V úterý dne 21. 3. 2023 se na naši škole v odpoledních hodinách konal KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ. Budoucí prvňáčci si zábavnou formou procvičili předčtenářské, předmatematické a grafomotorické dovednosti. Vyzkoušeli si práci s interaktivní tabulí, plnili různé úkoly, kreslili, cvičili, tančili i zpívali. Doufáme, že si všichni zábavné odpoledne moc užili, a již se těší na další setkání, které se uskuteční v úterý 28. 3.2023.
Vaše Paní učitelky.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/klub-predskolaku/