Knihovnické lekce

Také v letošním školním roce navštěvují žáci knihovnické lekce. Spolupracujeme s knihovnami v Porubě i ve Svinově, kam se za erbovními pověstmi vydali šesťáci. Dozvěděli se, jak se erby vytvářely, jaké pověsti se o nich vyprávěly, co znamenala jednotlivá zvířata a mýtické postavy. Také se žáci seznámili s knihami, které se zaměřují na dějiny. Nakonec si děti samy erby vytvářely a zde nabízíme několik fotografií z milé a paní knihovnicí pěkně připravené akce.

Mgr. Petra Planková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/knihovnicke-lekce/