Komenský – to byl borec!

Ve dnech 18. a 19. dubna se žáci naší školy věnovali projektové výuce s názvem Komenský – to byl borec! Během svého bádání se všichni přesvědčili, o jak zajímavou osobnost se jedná, zjistili, jakými útrapami musel Jan Amos ve svém životě projít, která díla vytvořil a jak souvisí jeho jméno se školou a pedagogikou. Žáci všech ročníků vytvořili rozmanité výukové materiály, které zdobí vestibul a další místa školy. Děti prezentovaly své výkony mezi sebou, ale také mezi třídami – starší mladším i mladší starším. Žáci si vyzkoušeli hry, kvízy, zhlédli nacvičené didaktické hry. Naše škola, která je nejstarší školou v porubském obvodě, nese od svého založení jméno tohoto obdivuhodného člověka a všichni žáci naší školy už o něm vědí mnoho. A také to, že to „borec“ opravdu byl.

Mgr. Petra Planková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/komensky-to-byl-borec/