Kompenzace za nevydané a nezkonzumované obědy z 9.9.2021

Obědy, které nebyly vydány nebo zkonzumovány z důvodu evakuace školy 9.9.2021 budou nahrazeny bezplatným obědem do konce září. V současné době zjišťujeme, kterých žáků se tato kompenzace týká. Bližší informace v případě potřeby poskytne od 17.9.2021 vedoucí školní jídelny.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/kompenzace-za-nevydane-a-nezkonzumovane-obedy-z-9-9-2021/