Konference žákovských parlamentů

26. 9. se ve Středisku volného času Korunka konala Konference žákovských parlamentů základních škol Ostrava. Na akci nás zastupovalo pět dívek z našeho parlamentu. Jedním z bodů byla prezentace devíti projektů, které uspěly ve výzvě Magistrátu Ostravy a získaly finanční podporu pro svůj projekt. Mohli jsme tak ostatním představit naši vydařenou zahradní slavnost S Komenským spolu a fajně, která proběhla v květnu.
Celá akce se konala pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové Ph.D. a zúčastnili se jí zástupci z 26 základních škol. Naše žákyně si tak poprvé vyzkoušely, jaké je vystupovat před takto početným publikem.
Mgr. Šárka Kaniová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/konference-zakovskych-parlamentu/