Korunovační klenoty v dějinách světa

V rámci výuky vlastivědy 24.2. 2017  žáci  4.A  navštívili výstavu „Korunovační klenoty v dějinách světa“ v Ostravském muzeu. Viděli jsme několik desítek vynikajících replik i originálů korunovačních klenotů z Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. Výstava byla doplněna fotografiemi známých korunovačních katedrál. Dětem se koruny moc líbily a pořídily si mnoho fotografií na památku.

Mgr. Gabriela Šlechtová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/korunovacni-klenoty-v-dejinach-sveta/