Kritéria pro přijetí do 1. třídy pro šk. rok 2018/19

Kritéria přijetí žáků do 1.roč

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/kriteria-pro-prijeti-do-1-tridy-pro-sk-rok-2018-19/