Kroužky ŠD – poděkování :-)

User comments

Hodina pohybu navíc – 1.třídy

Tento školní rok jsme nabídly dětem pestrou nabídku kroužků ŠD – hudební, keramika, čtenářský, hodina pohybu navíc, Šikulové. V posledních dnech měsíci květnu ukončují svou činnost tyto kroužky. Za celý kolektiv vychovatelek děkuji všem dětem za aktivní zapojení, za jejich účast v těchto kroužcích. Samozřejmě děkuji také vedoucím kroužků – p.vychovatelkám, které po celý rok připravují program.  Také velké díky patří paní Mgr. Humlové, která jako trenérka docházela pravidelně na Hodiny pohybu navíc.  V tomto projektu MŠMT bude pokračovat naše škola i v příštím školním roce. Těšíme se.  Vedoucí vychovatelka – Mgr.Skulinová

User comments

Šikulové

User comments

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/krouzky-sd-podekovani/