Letošní ročník sbírky Českého dne proti rakovině lámal lámal rekordy

I letos se naše škola zapojila do sbírky Českého dne proti rakovině. Několik žáků devátých tříd nabízelo žluté kytičky ve škole, v jejím okolí a na Hlavní třídě. Děkujeme všem, kteří přispěli a také našim žákům – dobrovolníkům.

Liga proti rakovině Praha s radostí sděluje, že letošní 22. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině, který proběhl ve středu 16. května, překonal loňský rekordní výsledek. K 13. červnu se na sbírkovém účtu shromáždilo 19 041 300,64 Kč. V uvedené částce nejsou započteny příspěvky z dárcovských SMS. Vybrané peníze za prodej kytiček, za zaslané DMS a dary na účet slouží k financování tří základních dlouhodobých programů: Nádorová prevence, podpora kvality života onkologických pacientů a podpora onkologického výzkumu, dotace na přístrojové vybavení onkologických pracovišť.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/letosni-rocnik-sbirky-ceskeho-dne-proti-rakovine-lamal-lamal-rekordy/