Loučíme se

035Všichni na našich fotkách vidíte, jak obrovský kus práce pro naši školu udělala Mgr. Ševčíková. Nejen v hodinách, ve výuce, jako třídní učitelka…seznam by mohl pokračovat velmi dlouho. Obrovský dík si zaslouží za vedení žákovské samosprávy, která ve škole spolupracuje na většině akcí pro žáky. Roky a roky práce, fotek, úspěchů. A včera malé rozloučení ve sborovně, než nám paní učitelka uteče na delší prázdniny…

děkujeme

děkujeme

děkujeme

PS: omluvte zhoršenou kvalitu fotografií, jediné oko nezůstalo suché…

036 037 038

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/loucime-se/