Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilů na životní prostředí – výsledky

Během méně než dvou měsíců trvání akce se nám podařilo vybrat ve škole 36 mobilů. S paní učitelkou Šlechtovou a panem učitelem Svobodou pak žáci plnili úkoly v pracovních listech a vytvářeli komix, během práce se zaměřovali na důležitost recyklace materiálů a snahu minimalizovaz vznik odpadů. Pro nás všechny je důležité přemýšlet při nákupu nových věcí i při likvidaci těch, které již dosloužily…

Děkujeme všem žákům, kteří se do výzvy zapojili, náš nejlepší lovec a sběrač – přesněji lovkyně a sběračka bude odměněna.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/lovci-a-sberaci-aneb-mamuti-dopad-mobilu-na-zivotni-prostredi-vysledky/