Malování křídami

Ani vedro posledních dní nezmenšilo kreativitu žáků 3.A. Naopak jim spolu s paní učitelkou Skřídlovskou umožnilo využít opravdu velký formát a popustit uzdu fantazii…

A je také velmi příjemné slyšet pochvaly kolemjdoucích, například seniorů, kteří k nám do školy chodí na oběd.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/malovani-kridami/