Mechatronika – návštěva VŠB

Žáci osmých ročníků v týdnu od 23.1. do 26.1. navštívili VŠB, kde se zúčastnili programu Mechatronika. Z Lega sestavili robotická vozítka, které posléze naprogramovali tak, aby se roboti sami pohybovali po namalované černé čáře. Žáci do praxe aplikovali nabyté znalosti z fyziky i informatiky a věříme, že se u mnohých vzbudil zájem o studium oborů, které VŠB nabízí.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/mechatronika-navsteva-vsb/