My „V novém světě“

Dnes 14. prosince se naše 2 třídy, a to 6.B a 7.A, zúčastnily velmi zajímavé výstavy s názvem V novém světě. Navštívili jsme Dům umění města Ostravy a seznámili se s obrazy vzniklými v období mezi léty 1917-1927.  Celou výstavou nás provázeli lektoři, kteří nás obohatili o množství nových poznatků. Velmi nás bavilo, když jsme se sami vžili do role umělců a vyzkoušeli si kreslit olejovými pastely. Každý z nás si vybral obraz a pokusil se zachytit jeden detail, který jej charakterizuje. V závěru jsme si kresby povyměňovali a hledali skutečnou předlohu. Všichni jsme byli úspěšní a našli originál, podle kterého každý z nás kreslil.  

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/my-v-novem-svete/