Návštěva MŠ v ZŠ Komenského

Děti z mateřské školy Boženy Němcové, Čs. Exilu a MŠ Skautská navštívily v měsíci březnu první třídy naší školy. Byly zapojeny do výuky a mohly si vyzkoušet, co obnáší práce žáka v první třídě. Naše škola se jim moc líbila a těšíme se na další spolupráci s rodiči, dětmi a p. učitelkami z těchto porubských školek.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/navsteva-ms-v-zs-komenskeho/