Navýšení stravného od 1.1.2018

S účinností od 1. ledna 2018 se navyšuje cena stravného o 2,- Kč u všech kategorií:

Žáci     7  –  10 let                    27,-Kč

Žáci    11 –  14 let                    29,-Kč

Žáci    15 a více let                 30,-Kč

Cizí strávníci                          61,-Kč

Za tyto ceny již budou prodávány stravenky na měsíc leden 2018 dne 18.prosince 2018.
Zároveň žádám všechny strávníky, kteří platí bezhotovostním způsobem, aby si do 15. prosince 2017 upravili své příkazy k úhradě!   

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/navyseni-stravneho-od-1-1-2018/